Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

1279 eee5 500

nitrons:

room inspiration (via UO)

Reposted fromszszsz szszsz viaamania amania
amarantowa
amarantowa
amarantowa

January 20 2018

amarantowa
amarantowa
4306 6d01
amarantowa
amarantowa
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viajoannem joannem
amarantowa
6895 f10b 500
Reposted fromidiod idiod viapffft pffft

October 30 2017

amarantowa
4313 4361
Reposted fromGroddjuret Groddjuret vianiedoopisania niedoopisania

June 23 2015

amarantowa

June 14 2015

amarantowa
9430 3cd9
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMonasi Monasi
amarantowa
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozeczkowa pozeczkowa
amarantowa
7217 5b12
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viapozeczkowa pozeczkowa
amarantowa
Reposted fromdimer dimer viapozeczkowa pozeczkowa

June 13 2015

amarantowa
Przeszedł mi. Wszyscy mi przejdą... 
— ten, co myślałam, że zostanie w głowie na zawsze.
Reposted fromdepresja depresja

June 09 2015

amarantowa
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromawkwardx awkwardx viacryingangel cryingangel

June 06 2015

amarantowa

Krótko i na temat: albo jesteś, albo Cię nie ma. Nie istnieje nic pomiędzy. 

— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl