Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2015

amarantowa
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viadiedrunk diedrunk

February 24 2015

amarantowa
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
amarantowa
6273 5022
Reposted fromaggape aggape viapozeczkowa pozeczkowa
amarantowa

Facet potrzebuje wielu kobiet tylko wtedy, kiedy żadna z nich nie jest nic warta. Można utracić tożsamość, pieprząc się na prawo i lewo. 

— Ch. Bukowski, "Kobiety"
Reposted fromnatinat natinat viajoannem joannem

February 22 2015

amarantowa

February 21 2015

amarantowa
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaburasuka burasuka
amarantowa
6177 3f00 500
Reposted fromkrzemkorsky krzemkorsky viaamania amania
amarantowa
5701 c1fd
Reposted fromscorpix scorpix viakoloryzacja koloryzacja
amarantowa
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viacryingangel cryingangel

February 17 2015

amarantowa
Play fullscreen
przedwiosennie.

February 08 2015

amarantowa
4414 837d 500
amarantowa
7644 d99c
a different view

February 03 2015

amarantowa
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

January 15 2015

0300 0c96
Reposted fromKiro Kiro viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

January 12 2015

Reposted fromtristesonrisa tristesonrisa vialexi lexi

January 02 2015

4275 efc4 500

blissless:

i’m checking out all new followers and following back tons!

Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viakatkad katkad
amarantowa
To nieprawda, że rozmiar się nie liczy. Każda kobieta potrzebuje faceta, który ma większe jaja od niej. 
Reposted fromsohard sohard viaburasuka burasuka

December 25 2014

amarantowa
dieta
Reposted fromecrivain ecrivain viamisery misery

December 18 2014

amarantowa
[...] a ja tak doprawdy mało umiem, mało wiem - każdy dzień mi o tym mówi.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viamrsciastko mrsciastko

November 30 2014

amarantowa
7518 9113
Reposted fromaletodelio aletodelio viamrsciastko mrsciastko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl