Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2017

amarantowa
4313 4361
Reposted fromGroddjuret Groddjuret vianiedoopisania niedoopisania

June 23 2015

amarantowa

June 14 2015

amarantowa
9430 3cd9
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMonasi Monasi
amarantowa
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozeczkowa pozeczkowa
amarantowa
7217 5b12
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viapozeczkowa pozeczkowa
amarantowa
Reposted fromdimer dimer viapozeczkowa pozeczkowa

June 13 2015

amarantowa
Przeszedł mi. Wszyscy mi przejdą... 
— ten, co myślałam, że zostanie w głowie na zawsze.
Reposted fromdepresja depresja

June 09 2015

amarantowa
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromawkwardx awkwardx viacryingangel cryingangel

June 06 2015

amarantowa

Krótko i na temat: albo jesteś, albo Cię nie ma. Nie istnieje nic pomiędzy. 

— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

June 04 2015

amarantowa
W każdym związku-na początku, w połowie czy pod koniec- następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Ucząc psa czytać

June 01 2015

amarantowa

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam viasarkastyczna sarkastyczna

May 24 2015

amarantowa
7369 97af
Reposted byhistoriapaniBKrowiPlacekliwqjestem2
amarantowa
7302 b0ce 500

May 07 2015

amarantowa
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viapozeczkowa pozeczkowa

April 14 2015

amarantowa

April 05 2015

amarantowa
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
Reposted fromdreamadream dreamadream viakatkad katkad

March 21 2015

amarantowa
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna. 
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaaksu aksu

March 05 2015

5208 9929 500

March 01 2015

amarantowa
0084 36b8
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl